Wasa 55 - s/y EntityInledning

Entity är/var en Wasa 55 med nummret SWE 44. Hon således i samband med att Marina anskaffades.

Med denna sida hoppas vi kunna sprida lite information om Entity och båttypen Wasa 55. Vi berättar också lite om våra planer och vad vi gjorde för att kanske kunna vara någon annan till hjälp eller inspiration.


Entity

Entity köptes, ägdes och såldes av Thomas Lundgren och Mikael Kullberg tillsammans i ett båtkonsortium.

Säljaren var en äldre man som hette Viking boendes i Gottskär strax söder om Göteborg. Entity, fast hon hette My Way hos den förra ägaren, är byggd under 1979 på Wasavarvet i Södertälje av Viking. Under de första åren seglades båten på östkusten men flyttade under slutet av 80-talet till Gottskär dit den naturligtvis fick följa med. Vi var således ägare nummer två av båten.

Vi köpte My Way hösten 1997 för 325,000 kronor och döpte om henne till Entity. Vad ordet Entity betyder kan du läsa om här.

Sommaren 2002 tog vi Entity via Vänern och Göta Kanal till Stockholm och Södertälje där vi lämnade över henne till Wasa Varvet som delbetalning på Marina, Thomas Lundgrens, nya Wasa. Vasa Varvet betalade då 550,000 kronor för henne. Så vitt vi vet så såldes hon sedan till en köpare i Finland och där är hon troligen kvar ännu men nu åter med namnet "My Way" (se länkarna längst ner på denna sidan).


Varför en Wasa 55:a?

Varför vi valde en Wasa 55 har många orsaker. Några av de krav vi ställde på den båten vi ville köpa var;

 • Mycket goda seglingsegenskaper
 • Snabbseglare
 • Relativt rymmlig (utan att ge avkall på seglingsegenskaperna)
 • Bra navigationsutrymmen
 • Byggd i nordeuropa (och därmed ofta anpassade för kallar klimat)
 • Skall tåla att gå på grund med
 • Kunna utrustas för långfärdssegling och långfärdsseglas

Vi hade tidigare seglat både Wasa 420 och Wasa Atlantic och varit mycket nöjda med deras segelegenskaper. De fyller också gott och väl upp våra övriga krav så valet föll sig naturligt att titta på fler Wasa-båtar.

Dessa båda typer ihop med de övriga större Wasorna föll på prisläget och Wasa 360 och de mindre var i minsta laget. Ganska snabbt visade det sig således att Wasa 55:an var en stark kandidat till att bli vår båt.

De användningsområden som såg för båten var:

 • Semestersegling med familj och vänner: Detta kan genomföras tack vare sin rymlighet och den bekvämhet som vi också kan uppnå tack vare denna.
 • Långfärdssegling: Planer fanns på att segla lite kors och tvärs Nordsjön. I framtiden var det också tänkbart att vi seglar ner båten till Medelhavet eller Västinden för att segla där under en tid.
 • 24-timmars: Segla 24-timmars som Svenska Kryssarklubben (SXK) arrangerar varje höst och vår. Vi vill gärna rekommendera denna segelform till alla som vill lära sig mer om segling och se fler och större möjligheter med sin segelbåt vad gäller att segla längre distanser.

Vad vi gjorde med och på båten

Då båten vid köpet var relativt spartanskt utrustad uppgraderade vi henne i omgångar.

Några av de uppgraderingar vi gjorde var;

 • Installation av GPS
 • Ny logg och nytt ekolod
 • Installation av självstyrning
 • Nytt storsegel (Rebellsegel)
 • Ny fock samt installation av Furlex rullsystem (Rebellsegel)
 • Epoxibehandling av botten (av Windelivarvet, Göteborg)
 • Ny motor (av Wahlborgsmarina, Göteborg)
 • Montage av slingerkojer i fyra kojer
 • Ny toalett
 • Vi byggde om delar av elsystemet
 • Montage av 230V batteriladdare
 • Ombyggnation av skåpen vid navbordet
 • Byggnation av enkel sjökortstuv i akterruffen
 • Nytt akterstag med installation av akterstagssträckare
 • Ny bilstereo
 • Montage av datorskärm för elektroniska sjökort (kopplad till exempelvis en laptop)
 • Installation av 230V system i båten
 • Installation av ankarolinarulle
 • Ny VHF-antenn med antennfäste i masttoppen
 • Ny Windex
 • Nya stoppare (2x3 stycken) utanpå sittbrunnen för backstag, akterstag och furlex

Genomförda seglatser

1998

Under detta seglades Entity på Västkusten, Vänern, Kattegatt, Bohuslän, Oslofjorden (till Oslo) samt ett antal helger i Göteborgs skärgård.

1999

Även detta år höll sig Entity primärt på Västkusten och besökte bland annat Skagen, Läsö, Anholt och Halmstad.

2000

Detta år var det dags att låta Entity besöka sina ungdomsvatten. Vi tog henne via Vänern och Göta Kanal tillbaka till Stockholms skärgård. Sommaren avslutades med att vi seglade hem henne till Västkusten genom att runda Skåne.

2001

På grund av graviditet i familjen och medföljande vänner så valde vi detta år att göra en stilla semestersegling till Vänern och runt där samt tillbaka. Detta var också första året då vi seglade Entity under SXK:s 24-timmars seglingar på Västkusten (både hösten och våren).

2002

Våren inleddes med en 24-timmars segling. Entity skulle användas vid som dellikvid till en ny och större båt. Vi seglade därför upp Entity via Vänern och Göta Kanal till Stockholms skärgård och till slut till Södertälje där hon lämnades på Wasa Varvet.

Totalt sett så seglade vi Entity en bit över 3000M under 5 år. Vi ångrade aldrig vårt köp!


Utrustning på Entity

Bland annat följande utrustning var installerad i båten då hon såleds:

 • Ekolod - Silva Star Data (1998)
 • Logg - Silva Star Data (1998)
 • GPS - Garmin 128 (1998)
 • Elcentral för landström med jordfelsbrytare (1998)
 • Batteriladdare 10A / 12V (1998)
 • Slingerkojer i salongen samt akterhytt (1999)
 • VHF radio - (?)
 • Batterier (2x75A) - (?)
 • Gasol - 2 stycken PA6-tuber (?)
 • Motor - Volvo Penta 2040 (40 hk) (2000)
 • Drev - S-drev (2000)
 • Winchar - Lewmar (1979)
 • Rigg - Seldén (1979)
 • Storsegel, 3 rev, 4 fullator, Dacron (Rebellsegel) (1999)
 • Fock Tapedrive (Rebellsegel) + Selden furlex (1998)
 • Segel - Northsegel (Fock, Genua 1, Genua 2, Spinnaker, Storsegel) (1979)
 • Gasolvärmare - Aga (1979)
 • Kompass - (1979)
 • Toalett (2001)
 • Spis 3 lågors, med ugn (1979)
 • Ankare 2 st (CQR 20 kilo, Stockankare 15 kilo) (1979)
 • Ankarolina (1999)
 • VHF-antenn i masttoppen (1999)
 • Antennbygel i masttoppen (1999)
 • 20 kg CQR ankare, 15 kg stockankare
 • Samt: Dynor, spis, gasoltuber, rigg och allt annat "självklart".

Beskrivning av båtttypen med bilder från Entity

Här följer en kort beskrivning av Wasa 55:an. Texten är till stora delar tagen ifrån Wasavarvets hemsida. Totalt byggdes cirka 70 stycken 55:or i Sverige mellan 1975 och 1980 - många av dem är så kallade "hemmabyggen" varvid bygg kvalittén varierar kraftigt. Vi anser att Entity var mycket välbyggd - vilket också bilderna nedan visar.

Konstruktion
Design
Längd, max
Längd, vattenlinjen
Bredd
Djupgående
Kölvikt
Totalvikt
LYS
Storsegel
Fock
Genua I
Genua II
Spinnacker

Wasa Marin AB
Harry Becker och Leif Ängermark
13.50 meter
10.70 meter
2.55 meter
1.95 meter
2,900 kilo
5,500 kilo
1.24
33 m²
22 m²
38 m²
29 m²
100 m²

Snabb båt

Vattenskidor

Målsättningen vid konstruktion var att få en havsgående båt som skulle ha följande egenskaper: Vara lätthanterlig, ha ståhöjd och kunna seglas av en person. En viktig faktor var också att erhålla en mycket snabb båt.

Denna bild, där man åker vattenskidor efter en Wasa 55, användes i marknadsföringen under en tid.

Tidlös konstruktion

Under gång

Wasa 55 har inte ritats för att passa någon mätregel. Detta har stor ekonomisk betydelse för ägarna, eftersom den i motsats till regelbåtar ej blir omodern när regeln ändras med värdeminskning som följd. Båtar konstruerade efter t.ex. IOR-regeln innehåller alltid kompromisser som ofta försämrar båtens egenskaper.

Stilla segling

Med en Wasa 55:a seglar man med fördel även i svaga vindar.

Smult vatten, god vind

Att Wasa 55:an är en bra kryssbåt råder knappast något tvivel om - i så fall vill vi betona att de kryssar mycket bra!

Däck

Däck

Överbyggnaden är utförd med tanke på att erhålla minsta möjliga luftmotstånd. Sikten från sittbrunnen hindras inte av ruffen. Sittbrunnen är utförd för att passa överhavssegling. Däck, sittbrunn och överbyggnaden är klätt med teak.

Snett förifrån

Observera särskilt att det är lätt att kliva ombord förifrån genom både den plana ytan för om pullpitten samt steget ovanför lanternan på pullpitten och ytan mellan pullpitten och förstaget. Förnämligt! Observera också den smarta konstruktionen av pullpitten som möjliggör för förseglet att smyga utmed däck, genom pullpitten, och vidare ut utanför skrovet.

Akterskeppet

Akterspegeln är liten och blir ganska lått full av diverse saker man vill ha där. Akterdäcket är trevligt att sitta på och gör arbetet med ankare m.m. i aktern behändigt. Under akterdäck finns ett relativt stort stuvutrymme där bland annat gasflaskorna förvaras.

Snett akterifrån

Som synes är Wasa 55:an en lång och slank båt.

Skrovform

Snett akterifrån

Målsättningen var att få ut maximala seglingsegenskaper och god sjövärdighet. Förklaringen till båtens snabbhet är först och främst den långa vattenlinjen. Det behövs inte mycket vind för att båten ska öka sin vattenlinjemängd, 10,7 meter, med ytterligare en fartgivande meter. Detta beror på att båten har ett ordentligt fylligt ändskepp, vilket dessutom ger en stabil och torr gång i havssjö.

Rakt från sidan

Trots sin längd så var Entity med sin nya motor väldigt lätt att hantera under alla former av manövrar. Den korta svepta kölen, stor motor och stort roder placerat långt akterut fungera väldigt väl tillsammans.

Vi fick vid ett flertal tillfällen spontana påpekande om hur vacker båten var - både under gång från passerade/passernade båtar och vid kaj.

Utrymmen

Utrymmena disponeras förifrån enligt följande:

 • Ankarbox.
 • Segelstuv.
 • Förpik med gott om plats för två personer.
 • Toalettutrymme med toalett, tvättställ, garderob och linneskåp. En gasolvärmare finns också installerad här.
 • Salong med 2 bekväma soffor, överskåp, pullmanbäddar bakom ryggstöden och fast monterat klaffbord.
 • Pentry och navigationsdelen innehåller spis med ugn, dubbel diskho, isbox och navigationsbord med sits. Dessutom ett stort antal skåp och lådor. Här finns också en stickkoj och en före detta stickkoj ombyggd till en stor stuv.
 • Motorn är placerad under sittbrunnsdurken. Här finns även bränsletank.
 • Sittbrunn.
 • Akterruffen innehåller 2 st breda kojer med full sitthöjd under rufftaket.

Segelstuv och förpik

Segelstuven - åtkomlig från förpiken syns inte för alla segel som ligger ivägen. Under dynorna finns stor stuvutrymmen samt under däck långsgående hyllor på båda sidorna. Förpiken är något märk och instängd - en lucka i däck funderade vi på att sätta dit men behovet var uppenarligen inte tillräckligt stort.

Toaletten

Toalett, handfat och gasolvärmaren (vattenburen värme i hela båten). Septitanken till toaletten är den som skymtar ovanför den oranga värmaren.

Toaletten

En hänggarderob och ett hyllskåp mitt emot toaletten.

Salong - Översikt

Översiktsbild. Navbord om SB. Kök om BB, två kojer på var sin sida om klaffbordet och så masten innan dörren till toaletten och förpiken. Vid köket är ståhöjden någon centimeter över 1.80 - sen sluttar det långsamt nedåt desto längre förut man går. Observera särskilt de mycket diskreta men mycket användbara längsgående handtagen under rutorna i salongen. De ser bara ut som en trälist men är stabila handtag.

Salong - SB med slingerkoj uppfälld

Liknande slingerkojer sydde vi till båda kojerna i salongen samt båda kojerna i akterruffen. Det finns inget väder då man inte sover gott i en sådan slingerkoj (under gång!). De är också mycket behändiga i hamn för att hålla täcken och kuddar på plats när man sover och under gång för att använda kojen som tillfällig stuv av allehandating som man inte vill skall ramla ner på golvet. Dessutom gör de kojerna avsevärt mer barnsäkra!

Salong - BB utan uppfälld slingerkoj

Här är slingerkojen inte uppfälld (den ligger invikt under dynorna). Dessa soffor/kojer är också av pullman typ. Ryggstödet kan fällas ner och kojen blir då cirka 50% bredare. Nackdelen är att sittdynorna måste lyftas undan. Bakom ryggstödet ligger således en skumgummimadrass som man bäddar när man fällt ner ryggstödet.

Salong - Dörr mot toalett

Dörren in till toaletten var av vikmodell (den viks dubbel när den öppnas så tar den inte så stor plats i öppet läge). Här syns också däcksluckan inne på toaletten - stor nog att få upp segel genom.

Kök - Översikt

Köket men gott om stuvutrymme framför (bordvarts), en kardanspis med tre lågor och ugn samt två stora diskhoar fungerade mycket bra att arbeta i.

Kök - Med vitrinskåp

Snickarglädjen i båten syntes framförallt i det vitrinskåp som var byggt i akterkanten av köket. I skåpet står i särskilda hållare glas med S-44 graverat. Observera också besticksstället till höger om vitrinskåpet där alla bestick hänger snyggt och prydligt. Akter om köket är byggt ett "stuvutrymme" kombinerat med garderob - här synns också båtens primära el-central ovanför öppningen till "stuvutrymmet".

Navbord - Öppen översikt (utan skärm)

Navbordet är mycket stort och rymmer alla storlekar av sjökort och man sitter bekvämt på huvudändan av stickkojen om man vill sitta och navigera. Vi byggde om skåpen ovanför navbordet och beredde plats för fler instrument, ytterligare en säkringspanel, ny radio m.m. Observera särskilt navigationsbestickstället i förkant av navbordet samt de praktiska lådorna under navbordet.

Navbord - Med datorskärm

Inför sista sommaren monterade vi en datorskärm vid navbordet som anslöts till en laptop för elektronisk navigering. Hela den skivan som skärmen är fäst vid kan fällas ner mot navbordet för exemplarisk åtkomst av installationerna bakom.

VHF-radion skymtar i akterkant av navbordet ihop med en tillfälligt monterade Navtex-mottagare som vi provade på en 24-timmars segling.

Navbord - Öppen isbox

I navbordet var också inbyggt en stor och mycket välisolerad isbox. Vi kylde den med frysta 1.5liters PET-flaskor och klarade på så vis kylan i kylen i 7 dagar utan behov av att frysa om flaskorna (eller köpa is). Funktionen var tillräckligt bra varvid vi aldrig riktigt kom oss för att bygga in ett kylenhet så vi fick ett kylskåp istället för en isbox - även om vi många gånger funderade på det.

Navbord - Öppet kartfack

Här är kartfacket i navbordet öppnat. Facket går ända ut till skrovsidan vilket gör att man inte behöver vika sjökort på längden för att kunna stuva dem.

Stickkoj - Översikt

Stickkojen akter om navigationsbordet är inte den bekvämaste kojen ombord men det går att sova i den. Oftast så används den bara som ännu ett stuvutrymme ombord - speciellt för sittbrunnsbordet som är svårt att stuva någon annan stans (som här på bilden).

Stickkoj - Detalj

Stickkojen går ända bak till akterruffen - för barn är det tänkbart att ta upp ett hål i skottet där så de kan krypa fram och tillbaka utan att passera sittbrunnen. En vuxen gär dock ogärna den manövern utan risk för ryggvärk. Vi monterade in lysrörsarmaturer i dessa utrymmen för att lättare kunna hitta allt vi stuvade här...

Stuv

Stuvutrymmet är lika långt och stort som stickkojen med den skillnaden att under däck innanför öppning så sitter där en hängstång för sjökläder eller vad man nu önskar hänga där. Observera också de mycket bra och stabila handtagen på sidan av nedgången.

Trappa upp

Bakom trappan syns luckan in till motorrummet. Till höger av luckan syns ett blått handtag som växlar om länspumpen till att tömma septitanksäcken ifrån köket.

Nedgång från sittbrunnen

Hålet ner till salongen är stort och fungerar bra med en skjutlucka över samt en tvådelad front som stuvas i en särskild hållare i en av kistorna i sittbrunnen.

Sittbrunnen förifrån

Sittbrunnen där nedgången till akterruffen syns tydligt. Just till vänster om luckan sitter en rosfrikonstruktion som är infästningen till självstyrningen som ansluts till rorkulten.

Sittbrunnen akterifrån

Sittbrunnen har fyra kistor varav den aktra på styrbordssidan innehåller motorpanelen. Observera öglekrokarna på skotskenan och under nedgången för livlinor vid gång i hårt väder. När vi köpte båten så skotades storen med en winch som satt monterad på skotskenan. Den resulterade i blodiga smalben och var krånglig att hantera så vi skruvade bort den och satte ett fiolblock med råtta för skotet istället. Vi fann inga problem att skota storen för hand med en fyrslagen talja.

Nedgång till akterruffen

Strax nedan för ingången sitter ett trappsteg som underlättar nedgången. I mitten av bilden så syns svagt ett metallrör som innehåller hjärtstocken (syns också på nästa bild).

Akterruffen

Här syns ett hastigt byggt fack för sjökort i akterkanten av akterruffen, en slingerkoj för god sömn i hårt väder, röret för hjärtstocken, samt stuvhyllorna utmed skrovsidan. I förkant av akterruffen mot stickkojen och stuvutrymmet finns stuvfack med en lucka in mot akterruffen. Det är sitthöjd i akterruffen, man sitter bra men står absolut inte.

Motor

Wasa 55 utrustades med vad Wasavarvet ansåg vara marknadens bästa drivenhet och motor - Volvo Pentas segelbåtsdrev med en Volvo Penta MD7A 110s på 13 hk. Motorn var gammal och vi ville ha något avsevärt kraftigare - vi lät därför montera i en ny sötvattenskyld Volvo Penta 2040 (40 hk) med nytt drev. Effekten blev den förväntade - en racerbåt både för segel och motor!

Den nya motorn

Bilden är tagen akterut med stegen och motorrumsluckan i salongen bortlyfta. Ovanför motorn finns en stor lucka genom golvet i sittbrunnen för åtkomst ovanifrån. Tanken ligger bakom motorn.

Observera motorrums belysningen på båda sidorna av motorn och att alla vitala delar på motorn faktiskt är lätt åtkomliga ifrån salongen. Orsaken till detta är att drevet sitter framåt men är av "vänd"-modell så att propellern så klart är riktad bakåt.

Kvalité

Wasa 55 byggdes med höga kvalitetskrav. Hela inredningen byggdes med utvald teak, liksom sittbrunnsbänkar, luckor, luckgarage m.m. Inredningen är kvalitetshantverk Däcket och skrovet byggdes i balsasandwich. Materialtjockleken är väl tilltagen i botten och kölsvinet - den del som ska ta emot smällarna om man går på grund.

Följande citat från haveriinspektör I Westman, Stocksund gällde en WASA 55 som seglat på i mycket hög fart:

"På begäran intygas att rubricerade båt som varit utsatt för en mycket hård grundstötning sommaren 1977 inte visat tecken på skador vid kölens infästning eller i botten, trots att blykölen blivit så deformerad att den måste gjutas om".

Styrning

Wasa 55 har ett balansroder på rorkult med roderskädda till halva djupet. Roderytan är förhållandevis stor. Detta tillsammans med det långa avståndet mellan köl och roder gör båten mycket lättstyrd. Skärningstendenser vid spinnakersegling (broaching) förekommer över huvudtaget inte.

Rigg

Riggen

Wasa 55 har en hög 7/8-rigg som är lätthanterlig och effektiv i alla väder. Riggen har dubbla spridare med topp-, mellan- och undervant. Riggen är utrustad med löpande backstag. Mast och bom är av natureloxerad aluminium. Masten är konad. Alla fall och trimlinor är dragna till sittbrunnen.

Riggen

Här syns de dubbla spridarparen, dubbla undervanten, infästningen av förstaget och antennbygeln i masttoppen.


Länkar

Wasa Yachts

Andra sidor om Wasa 55:an

Andra Wasa 55:orTill början | Skriv ut
Ändrad: 2011-02-08 13:26 / Visad: 24846 gånger.